اپیزود مننژیت

اپیزود چهل و هفتم: مننژیت

در این اپیزود همراه دکتر ایمان ادیبی شدیم و در یک مسیر متفاوت از سردرد به بیماری مننژیت رسیدیم بیماری که می تونه زندگی شما رو تهدید کنه