اپیزود شصتم: رژیم افزایش وزن

تناسب اندام یک خواسته منطقی در عصریست که علاوه بر سلامتی ،روابط اجتماعی ما نیز تحت تاثیر آن است. رژیم های افزایش وزن یک راه حل منطقی و علمی برای کمک به کسانیست که توده بدنی مدنظر را با توجه به شرایط رشدی و قد خود ندارند. این برنامه در خصوص باور های فرهنگی تا …

اپیزود شصتم: رژیم افزایش وزن ادامه »