اپیزود شصت و نهم: First-line

خب رسیدیم به آخرین قسمت از پرونده مردادماه توی این پرونده از ساختار چربی ها شروع کردیم و با گذر از مقدار چربی در غذا های مختلف و بیماری هایی که در اثر افزایش مقدار چربی در بدن ایجاد میشن، بالاخره به ایستگاه آخر رسیدیم و اون چیزی نیست جز دارو های مختلف جهت درمان …

اپیزود شصت و نهم: First-line ادامه »