دندان درد

اپیزود چهل و دو: دندان درد

ما در این برنامه به همراه آقای دکتر دانیال باقریان در خصوص علل ایجاد دندان درد و پیشگیری از ان و شرایط مختلف آن گفت و گو کردیم در این برنامه همراه ما باشید