عصب کشی

اپیزود چهلم:عصب کشی

ما در این اپیزود به همراه آقای دکتر عرفان کلاهدوزان در خصوص درمان ریشه دندان بیشتر صحبت کردیم و پیرامون نگرانی ها تا زمان لازم جهت انجام آن گپ و گفت صمیمانه ای داشتیم.