آترواسکلروز و آرتریواسکلروز

آترواسکلروز و آرتریواسکلروز گاهی اوقات به معنای مشابهی( تصلب شرایین) استفاده می‌شوند، اما بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد. آرتریواسکلروز زمانی رخ می‌دهد که رگ‌های خونی که اکسیژن و مواد مغذی را از قلب به سایر قسمت‌های بدن حمل می‌کنند، ضخیم و سفت می‌شوند – گاهی اوقات جریان خون به اندام‌ها و بافت‌ها را …

آترواسکلروز و آرتریواسکلروز ادامه »