تشخیص سل با اکسپرت الترا

سرم اطلاعات با همکاری کتابخانه کاکرین تقدیم می کند: پادکست: انجام آزمایش Xpert Ultra در تشخیص بیماری سل و مقاومت به ریفامپیسین در کودکان بیشتر مطالعات مروری کاکرین به بررسی تاثیر مداخلات بر سلامت می‌پردازند، اما تعداد فزاینده‌ای نیز شواهدی را در مورد چگونگی تشخیص بیماری ارائه می‌دهند. در سپتامبر ۲۰۲۲، یکی از این مطالعات مروری …

تشخیص سل با اکسپرت الترا ادامه »