کمر درد

اپیزود چهل و یکم:کمر درد

ما در این برنامه به همراه خانم دکتر فرناز دهقان در خصوص دردهای موسوم به کمر درد مفصل صحبت کردیم و در خصوص درمان های پیشنهادی و کارهای لازم جهت پیشگیری از درد نیز به گفت و گو پرداختیم.