سرم اطلاعات
در حال بارگذاری ...

رژیم های افزایش وزن

نام مهمان برنامه

دکتر آرمان عرب

تخصص

دکترای تغذیه

شیوه ارائه محصول

صوتی-دانلودی

مدت زمان برنامه

14 دقیقه

تومان30.000

شرح مختصر برنامه

آنونس صوتی برنامه:

تناسب اندام یک خواسته منطقی در عصریست که علاوه بر سلامتی ،روابط اجتماعی ما نیز تحت تاثیر آن است. رژیم های افزایش وزن یک راه حل منطقی و علمی برای کمک به کسانیست که توده بدنی مدنظر را با توجه به شرایط رشدی و قد خود ندارند.

این برنامه در خصوص باور های فرهنگی تا روش ها و استراتژی های این رژیم ها و نحوه کنترل آنها جهت عدم ورود به مرحله اضافه وزن و عدم بازگشت وزنی است. و بیشتر از آنکه به دادن یک رژیم پرداخته باشیم موشکافانه نگرانی های مراجعین و همراهان آنها رو بررسی کردیم.