سرم اطلاعات
اپیزود 16 : پرفشاری خون

شانزده : پرفشاری خون

در این اپیزود به هر سوالی که در مورد پرفشاری خون و فشار خون شنیده بودم پاسخ دادم سعی کردم پاسخ ها قابل فهم و کاربردی باشه .امیدوارم هدف ما که اگاهی بخشیست میسر بشه.

صفحه ی آپارات:

http://www.aparat.com/inf_serum

صفحه ی حامی باش:

https://hamibash.com/infserum

نظرسنجی:

http://poll.inf-serum.ir/

منابع:

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/high-blood-pressure-latest-news

https://www.medicalnewstoday.com/articles/what-is-the-mechanism-behind-high-blood-pressure-in-obesity

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327077#about

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/secondary-hypertension/symptoms-causes/syc-20350679

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327097

https://www.medicalnewstoday.com/articles/159283#what-is-high-bp

https://www.medicalnewstoday.com/articles/plant-compound-may-reduce-blood-pressure#Limitations-and-holes

https://www.medicalnewstoday.com/articles/is-there-a-link-between-thigh-size-and-blood-pressure

https://www.medicalnewstoday.com/articles/high-blood-pressure-linked-with-lower-mortality-in-older-adults#Hypertension-linked-with-lower-mortality

https://www.medicalnewstoday.com/articles/no-link-between-hypertension-drugs-and-covid-19-risk-study-rules

https://www.healthline.com/health/how-to-raise-blood-pressure#the-takeawayhttps://www.medicalnewstoday.com/articles/319506#natural-ways-to-raise-blood-pressure

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319506#what-is-low-blood-pressure

https://www.webmd.com/heart/understanding-low-blood-pressure-treatment#1

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319506

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *